Nieuws

Zonnepanelen op MFC

Het Iepen Mienskipsfuns heeft het Trefpunt ondersteund met het toekennen van de subsidieaanvraag voor het aankopen en plaatsen van zonnepanelen ter waarde van € 10.000,00. De uitgangspunten voor de aanvraag waren:
-het dorpshuis is in 2003 gebouwd en goed geïsoleerd
-de dakconstructie is geschikt voor zonnepanelen
-het energieverbruik op jaarbasis is ca. 30.000 Kwh.

Hiervoor zijn minimaal 70 zonnepanelen nodig.
Voordelen van plaatsing van de zonnepanelen:
-de zonnepanelen en de daarmee opgewekte zonne-energie zijn een voorbeeld voor de regionale plattelandseconomie en werkt drempelverlagend bij de introductie van deze vormen van duurzame energie;
-de energiekosten worden dusdanig gedrukt dat de exploitatie gezond kan worden gehouden en het MFC op die manier toegankelijk kan blijven voor de dorpsgenoten.

Historisch Informatiepunt in Trefpunt

Het Informatiepunt Historisch Hallum bevindt zich nu in de foyer van het Trefpunt. Dit was voorheen gevestigd in Hegebeintum, maar de Hallumers dachten dat het meer tot zijn recht kwam in het dorp zelf. Het Trefpunt is blij met deze aanwinst, die bestaat uit een vitrinekast met historische foto’s en boeken, die kunnen worden ingezien. Tevens wordt een doorlopende presentatie met dorpsbeelden vertoond op een groot TV scherm. Daarnaast is er een vitrinekast ingericht met (opgegraven) oude voorwerpen uit Hallum en omgeving. Zowel het presentatiescherm als de vitrinekasten zijn beschikbaar gesteld door de Bibliotheek Noord Fryslân.

Kom gerust een kijkje nemen, als het Trefpunt open is kunt u hier altijd terecht.

 

 

AED bij Trefpunt

Reanimeren, redt levens… Aan de gevel van het Trefpunt hangt een AED.  De AED is een belangrijk instrument bij het op gang helpen van het hart van mensen die te maken krijgen met hartfalen. Mensen met een geldig EHBO of BHV diploma of die beroepsmatig hartmassage kunnen verrichten, kunnen zich opgeven als burgerhulpverlener bij HartslagNu. Hoe meer mensen zich aanmelden, hoe meer kans er is om een slachtoffer te helpen en te redden.