Informatiescherm

 

Voorwaarden informatiescherm MFC it Trefpunt

  • Het informatiescherm is eigendom van MFC it Trefpunt
  • Verenigingen/stichtingen/bewoner(s) uit Hallum kunnen gebruik maken van het scherm.   Het informatiescherm is bedoeld voor aankondiging van activiteiten in Hallum
  • Schoonmaakploeg/doarpsomtinkers en doarpsbelang kunnen gratis gebruik maken van het scherm. Dit geldt ook voor aankondigingen van activiteiten die (deels) in het Trefpunt plaatsvinden. Overige aanvragers betalen een vergoeding van € 7,50 voor maximaal 14 dagen. Verlenging is mogelijk tegen betaling van € 7,50 per 14 dagen.
  • Aanvraag voor het plaatsen van een bericht via emailadres: informatieschermtrefpunt@gmail.com.
  • Tekst en eventuele foto (512×256 pixels) minimaal 1 week voor plaatsing aanleveren
  • Beheerders van het scherm kunnen zonder opgaaf van redenen een tekst wijzigen of een verzoek weigeren
  • Commerciële  reclame-uitingen worden niet geplaatst
  • Facturering vindt plaats via email.