Zonnepanelen op MFC

Het Iepen Mienskipsfuns heeft het Trefpunt ondersteund met het toekennen van de subsidieaanvraag voor het aankopen en plaatsen van zonnepanelen ter waarde van € 10.000,00. De uitgangspunten voor de aanvraag waren:
-het dorpshuis is in 2003 gebouwd en goed geïsoleerd
-de dakconstructie is geschikt voor zonnepanelen
-het energieverbruik op jaarbasis is ca. 30.000 Kwh.

Hiervoor zijn minimaal 70 zonnepanelen nodig.
Voordelen van plaatsing van de zonnepanelen:
-de zonnepanelen en de daarmee opgewekte zonne-energie zijn een voorbeeld voor de regionale plattelandseconomie en werkt drempelverlagend bij de introductie van deze vormen van duurzame energie;
-de energiekosten worden dusdanig gedrukt dat de exploitatie gezond kan worden gehouden en het MFC op die manier toegankelijk kan blijven voor de dorpsgenoten.