Nieuws

Update coronamaatregelen 14 oktober 2020

Coronamaatregelen per 14-10-2020
Hieronder staan de nieuwe coronamaatregelen die ook voor it Trefpunt gelden.

Groepen:
-In binnenruimtes waar mensen zitten geldt een maximum aantal personen van 30.
-Binnen en buiten bestaat een groep uit maximaal 4 personen van verschillende huishoudens.
Het dagelijks leven:
-Draag vanaf 13 jaar een mondkapje in de publieke binnenruimtes
-Locaties met een gecombineerde functie sluiten het deel met horecafunctie
-Sporten is alleen nog beperkt mogelijk:
Voor iedereen vanaf 18 jaar geldt dat sporten alleen mag op 1,5 meter afstand en alleen individueel of in teamverband met niet meer dan 4 personen. Wedstrijden zijn niet toegestaan.
Voor kinderen tot 18 jaar sporten in teamverband en wedstrijden onderling met teams van eigen club toegestaan.
Naast het horecagedeelte zijn ook douches en kleedkamers gesloten.

Voor vergaderingen hebben wij diverse ruimtes beschikbaar. U kunt voor vragen en huur van ruimtes altijd contact opnemen met onze beheerder Joop Seepma 06-20140886 of trefpunthallum@gmail.com.

Update Coronamaatregelen september 2020

In verband met verscherpte maatregelen van de overheid m.b.t. Covid 19, hanteert het Trefpunt met onmiddellijke ingang de volgende regels:
-maximaal 30 personen in een zaal op 1.5 m afstand
-na 21.00 uur wordt niemand meer in het Trefpunt toegelaten
-het Trefpunt sluit om 22.00 uur, dus vergaderingen moeten dan afgelopen zijn.
Verder blijft het beleid: hygiëneregels opvolgen, afstand houden, persoonsgegevens noteren en bij klachten thuis blijven.
We vertrouwen er op dat een ieder zich hieraan houdt en dat we met inachtneming van de regels op een goede manier gebruik kunnen maken van het Trefpunt.

Historisch Informatiepunt in Trefpunt

Het Informatiepunt Historisch Hallum bevindt zich nu in de foyer van het Trefpunt. Dit was voorheen gevestigd in Hegebeintum, maar de Hallumers dachten dat het meer tot zijn recht kwam in het dorp zelf. Het Trefpunt is blij met deze aanwinst, die bestaat uit een vitrinekast met historische foto’s en boeken, die kunnen worden ingezien. Tevens wordt een doorlopende presentatie met dorpsbeelden vertoond op een groot TV scherm. Daarnaast is er een vitrinekast ingericht met (opgegraven) oude voorwerpen uit Hallum en omgeving. Zowel het presentatiescherm als de vitrinekasten zijn beschikbaar gesteld door de Bibliotheek Noord Fryslân.

Kom gerust een kijkje nemen, als het Trefpunt open is kunt u hier altijd terecht.

 

 

AED bij Trefpunt

Reanimeren, redt levens… Aan de gevel van het Trefpunt hangt een AED.  De AED is een belangrijk instrument bij het op gang helpen van het hart van mensen die te maken krijgen met hartfalen. Mensen met een geldig EHBO of BHV diploma of die beroepsmatig hartmassage kunnen verrichten, kunnen zich opgeven als burgerhulpverlener bij HartslagNu. Hoe meer mensen zich aanmelden, hoe meer kans er is om een slachtoffer te helpen en te redden.

Vrijdagochtend mannenochtend

Iedere vrijdagochtend, zo rond half 10, is het gezellig koffiedrinken (en voor de liefhebber een borreltje) in het Trefpunt. Tot nu toe is het een mannenaangelegenheid, waar sterke en minder sterke verhalen over de tafel gaan. Het is geen ‘vaste’ groep, iedereen die op de vrijdagochtend wat gezelligheid zoekt is van harte welkom!

Hallumer doarpsmiel

Elke eerste vrijdag van de maand in het Trefpunt, inloop 17.00 uur, eten om 18.30 uur en opgeruimd en afgewassen om 20.00 uur. Voor Hallumers (nieuwkomers, ouderen, jongeren, alleenstaanden, enz.) die door middel van samen eten/koken/tafeldekken/afwassen contacten willen leggen met dorpsgenoten. Opgave: t/m de dinsdag voor de eerste vrijdag van de maand bij Aleksandr Jurtsuk
06 86135030 of Joke Talsma 06 13820291 of via de mail hallum.doarpsmiel@gmail.com

Initiatief van het Doarpsomtinken Hallum.