Nieuws

Hallumer doarpsmiel

Elke eerste vrijdag van de maand in het Trefpunt, inloop 17.00 uur, eten om 18.00 uur en opgeruimd en afgewassen om 20.00 uur. Voor Hallumers (nieuwkomers, ouderen, jongeren, alleenstaanden, enz.) die door middel van samen eten/koken/tafeldekken/afwassen contacten willen leggen met dorpsgenoten. Opgave: t/m de dinsdag voor de eerste vrijdag van de maand bij A. Jurtsuk 06 86135030 of aleksandr.jurtsuk1989@gmail.com

Initiatief van het Doarpsomtinken Hallum.

AED bij Trefpunt

Reanimeren, redt levens… Op 30 juni is aan de gevel van het Trefpunt een AED geïnstalleerd.  De AED is een belangrijk instrument bij het op gang helpen van het hart van mensen die te maken krijgen met hartfalen. Mensen met een geldig EHBO of BHV diploma of die beroepsmatig hartmassage kunnen verrichten, kunnen zich opgeven als burgerhulpverlener bij HartslagNu. Hoe meer mensen zich aanmelden, hoe meer kans er is om een slachtoffer te helpen en te redden. De komst van de AED is het resultaat van een prachtige en zeer snelle actie van Joop Seepma als initatiefnemer, en een aantal gulle gevers (dorpsgenoten, reunisten, doarpsbelang, Vellema (installatie) en de mannen van het oud papier). Deze laatsten hebben laten zien hoe belangrijk het is dat de inwoners van Hallum het oud papier naar de container bij Hellema brengen, de opbrengst ervan vloeit namelijk terug naar ons dorp!

Duurzaam Trefpunt

Er worden momenteel diverse stappen ondernomen om het Trefpunt duurzaam te maken, waardoor een besparing van circa 35% op energiekosten kan worden gerealiseerd.

Elektriciteit

De geplaatste plafondspots in diverse zalen zijn ledspots geworden, en de spots boven de bar zijn vervangen door ledverlichting. In de gymzaal zijn de tl-buizen eveneens vervangen door ledbuizen.
Binnen het bestuur is ook gesproken over zonnecollectoren. Op het zuidelijke dak van de gymzaal is ruimte voor ca. 100 collectoren. Dit vergt echter een forse investering, maar levert ook een forse besparing op. Toch hoopt het bestuur dat dit laatste t.z.t. ook kan worden gerealiseerd.

Warmteregelsysteem

Wij hebben het gebouw  laten scannen op warmtelekken. Deze lekken zijn intussen  hersteld. De verwarmingsinstallatie krijgt “Groot Onderhoud” en zal worden aangepast met een nieuw warmte-regelsysteem, dat op afstand bedienbaar is. Hiervoor is een bijdrage toegekend van € 1.500 door het Rabocoöpfonds.

Wie wil ons helpen?

Een keer per maand maken enkele vrijwilligers het Trefpunt schoon. Die vrijwilligers kunnen nog wel wat hulp gebruiken. Wil je helpen? Je kunt je aanmelden bij de beheerder, Joop Seepma op 06 20140886.

Wist je dat…

-het Trefpunt elke zaterdagmiddag vanaf half vier open is en je gezellig met je dorpsgenoten een biertje kunt drinken?

-er in het Trefpunt een biljarttafel staat waar je een potje biljart op kunt spelen?

-er in overleg met de beheerder allerlei mogelijkheden zijn om activiteiten te organiseren in het Trefpunt?