Standhouders gevraagd

Op 5 juni 2019 is er een braderie in Hallum in verband met de feestweek. Standhouders kunnen zich hiervoor aanmelden bij Joop Seepma, telefoon 06 20140886, voor 10 mei aanstaande.

Vrijdagochtend mannenochtend

Iedere vrijdagochtend, zo rond half 10, is het gezellig koffiedrinken (en voor de liefhebber een borreltje) in het Trefpunt. Tot nu toe is het een mannenaangelegenheid, waar sterke en minder sterke verhalen over de tafel gaan. Het is geen ‘vaste’ groep, iedereen die op de vrijdagochtend wat gezelligheid zoekt is van harte welkom!

Boekenuitleen en Historisch Informatiepunt in Trefpunt

Sinds kort bevindt zich in MFC Trefpunt in Hallum een boekenuitleen. De bibliotheek in Hallum werd in 2013 gesloten en het Trefpunt heeft nu een plan gerealiseerd, om in het gebouw een grote boekenkast te plaatsen, waar de inwoners gratis een boek kunnen lenen. Tevens kunnen boeken worden ingenomen, zodat deze voorziening een steeds wisselende collectie krijgt.

Ook het Informatiepunt Historisch Hallum bevindt zich nu in de foyer van het Trefpunt. Dit was voorheen gevestigd in Hegebeintum, maar de Hallumers dachten dat het meer tot zijn recht kwam in het dorp zelf. Het Trefpunt is blij met deze aanwinst, die bestaat uit een vitrinekast met historische foto’s en boeken, die kunnen worden ingezien. Tevens wordt een doorlopende presentatie met dorpsbeelden vertoond op een groot TV scherm. Zowel het presentatiescherm als de vitrinekast zijn beschikbaar gesteld door de Bibliotheek Noord Fryslân.

De openingstijden voor de uitleen zijn op de woensdagavond en donderdagavond van 19.00 uur tot 21.00 uur, vrijdagsmorgens van 9.30 tot 11.30 uur en zaterdagsmiddags van 16.00 tot 18.00 uur. Het Trefpunt hoopt dat er veel gebruik zal worden gemaakt van deze nieuwe voorzieningen en rekent op nog meer gezelligheid binnen het gebouw.

Hallumer doarpsmiel

Elke eerste vrijdag van de maand in het Trefpunt, inloop 17.00 uur, eten om 18.30 uur en opgeruimd en afgewassen om 20.00 uur. Voor Hallumers (nieuwkomers, ouderen, jongeren, alleenstaanden, enz.) die door middel van samen eten/koken/tafeldekken/afwassen contacten willen leggen met dorpsgenoten. Opgave: t/m de dinsdag voor de eerste vrijdag van de maand bij Aleksandr Jurtsuk
06 86135030 of Joke Talsma 06 13820291 of via de mail hallum.doarpsmiel@gmail.com

Initiatief van het Doarpsomtinken Hallum.

AED bij Trefpunt

Reanimeren, redt levens… Op 30 juni is aan de gevel van het Trefpunt een AED geïnstalleerd.  De AED is een belangrijk instrument bij het op gang helpen van het hart van mensen die te maken krijgen met hartfalen. Mensen met een geldig EHBO of BHV diploma of die beroepsmatig hartmassage kunnen verrichten, kunnen zich opgeven als burgerhulpverlener bij HartslagNu. Hoe meer mensen zich aanmelden, hoe meer kans er is om een slachtoffer te helpen en te redden. De komst van de AED is het resultaat van een prachtige en zeer snelle actie van Joop Seepma als initatiefnemer, en een aantal gulle gevers (dorpsgenoten, reunisten, doarpsbelang, Vellema (installatie) en de mannen van het oud papier). Deze laatsten hebben laten zien hoe belangrijk het is dat de inwoners van Hallum het oud papier naar de container bij Hellema brengen, de opbrengst ervan vloeit namelijk terug naar ons dorp!

Wie wil ons helpen?

Een keer per maand maken enkele vrijwilligers het Trefpunt schoon. Die vrijwilligers kunnen nog wel wat hulp gebruiken. Wil je helpen? Je kunt je aanmelden bij de beheerder, Joop Seepma op 06 20140886.

Wist je dat…

-het Trefpunt elke zaterdagmiddag vanaf half vier open is en je gezellig met je dorpsgenoten een biertje kunt drinken?

-er in het Trefpunt een biljarttafel staat waar je een potje biljart op kunt spelen?

-er in overleg met de beheerder allerlei mogelijkheden zijn om activiteiten te organiseren in het Trefpunt?