Coronaprotocol update 24 mei 2020

2020-05-12 Coronaprotocol 

Update 24 mei 2020

Op 1 juni 2020 gaat het Trefpunt weer open! Vanaf 16.00 uur mogen we maximaal 30 personen ontvangen. Uiteraard volgen we de hiervoor gestelde maatregelen. Als je wilt komen ben je van harte welkom, maar lees eerst wel het Coronaprotocol door. Houd rekening met beperkingen en volg de instructies van de beheerder op. We gaan ervanuit dat iedereen zich aan de regels houdt.

UPDATE 23-3-20 Trefpunt en coronavirus

Hallum 23 maart 2020 20:00 uur

Het bestuur van MFC it Trefpunt neemt de gezondheid en veiligheid van onze beheerder, vrijwilligers én bezoekers zeer serieus. Zojuist hebben wij via de persconferentie van het kabinet kennisgenomen van de nieuwe maatregelen rondom het Coronavirus.

Op basis hiervan is het besluit genomen om tot 01 juni a.s. MFC it Trefpunt inclusief de gymzaal en de bibliotheek te sluiten.

 ALLE evenementen, activiteiten en vergaderingen zijn tot 01 juni a.s. geannuleerd. Houd onze website http://www.trefpunthallum.nl/ in de gaten voor updates en ontwikkelingen.

Wel zou MFC it Trefpunt voor onze gemeente open kunnen zijn als er calamiteiten zijn.

MFC it Trefpunt houdt de richtlijnen van het RIVM aan. Deze maatregel is van kracht tot 01 juni a.s. mits het RIVM anders gaat beslissen.

Meer informatie over het Coronavirus via het RIVM.

Bij twijfel neem contact op met onze beheerder dhr. Joop Seepma 06-20140886

Vr.gr.

Theo Hoogerbrug

Voorzitter MFC it Trefpunt

 

 

Historisch Informatiepunt in Trefpunt

Het Informatiepunt Historisch Hallum bevindt zich nu in de foyer van het Trefpunt. Dit was voorheen gevestigd in Hegebeintum, maar de Hallumers dachten dat het meer tot zijn recht kwam in het dorp zelf. Het Trefpunt is blij met deze aanwinst, die bestaat uit een vitrinekast met historische foto’s en boeken, die kunnen worden ingezien. Tevens wordt een doorlopende presentatie met dorpsbeelden vertoond op een groot TV scherm. Daarnaast is er een vitrinekast ingericht met (opgegraven) oude voorwerpen uit Hallum en omgeving. Zowel het presentatiescherm als de vitrinekasten zijn beschikbaar gesteld door de Bibliotheek Noord Fryslân.

Kom gerust een kijkje nemen, als het Trefpunt open is kunt u hier altijd terecht.

 

 

AED bij Trefpunt

Reanimeren, redt levens… Aan de gevel van het Trefpunt hangt een AED.  De AED is een belangrijk instrument bij het op gang helpen van het hart van mensen die te maken krijgen met hartfalen. Mensen met een geldig EHBO of BHV diploma of die beroepsmatig hartmassage kunnen verrichten, kunnen zich opgeven als burgerhulpverlener bij HartslagNu. Hoe meer mensen zich aanmelden, hoe meer kans er is om een slachtoffer te helpen en te redden.

Vrijdagochtend mannenochtend

Iedere vrijdagochtend, zo rond half 10, is het gezellig koffiedrinken (en voor de liefhebber een borreltje) in het Trefpunt. Tot nu toe is het een mannenaangelegenheid, waar sterke en minder sterke verhalen over de tafel gaan. Het is geen ‘vaste’ groep, iedereen die op de vrijdagochtend wat gezelligheid zoekt is van harte welkom!

Hallumer doarpsmiel

Elke eerste vrijdag van de maand in het Trefpunt, inloop 17.00 uur, eten om 18.30 uur en opgeruimd en afgewassen om 20.00 uur. Voor Hallumers (nieuwkomers, ouderen, jongeren, alleenstaanden, enz.) die door middel van samen eten/koken/tafeldekken/afwassen contacten willen leggen met dorpsgenoten. Opgave: t/m de dinsdag voor de eerste vrijdag van de maand bij Aleksandr Jurtsuk
06 86135030 of Joke Talsma 06 13820291 of via de mail hallum.doarpsmiel@gmail.com

Initiatief van het Doarpsomtinken Hallum.

Wist je dat…

-het Trefpunt elke zaterdagmiddag vanaf half vier open is en je gezellig met je dorpsgenoten een biertje kunt drinken?

-er in het Trefpunt een biljarttafel staat waar je een potje biljart op kunt spelen?

-er in overleg met de beheerder allerlei mogelijkheden zijn om activiteiten te organiseren in het Trefpunt?