Doarpsmiel

In afwachting van de ontwikkelingen rond de Doarpskeamer zijn er (voorlopig) geen nieuwe data voor het doarpsmiel.