Coronamaatregelen per 25 september 2021

Zoals een ieder inmiddels weet, zijn er per 25 september nieuwe coronamaatregelen van kracht. Ook het Trefpunt zal de coronacheck moeten toepassen. De beheerder en vrijwilligers zullen deze opgelegde maatregelen moeten uitvoeren. Het bestuur hoopt dat een ieder hieraan zal meewerken.