Hallumer doarpsmiel

Elke eerste vrijdag van de maand in het Trefpunt, inloop 17.00 uur, eten om 18.30 uur en opgeruimd en afgewassen om 20.00 uur. Voor Hallumers (nieuwkomers, ouderen, jongeren, alleenstaanden, enz.) die door middel van samen eten/koken/tafeldekken/afwassen contacten willen leggen met dorpsgenoten. Opgave: t/m de dinsdag voor de eerste vrijdag van de maand bij Aleksandr Jurtsuk
06 86135030 of Joke Talsma 06 13820291 of via de mail hallum.doarpsmiel@gmail.com

Initiatief van het Doarpsomtinken Hallum.