AED bij Trefpunt

Reanimeren, redt levens… Op 30 juni is aan de gevel van het Trefpunt een AED geïnstalleerd.  De AED is een belangrijk instrument bij het op gang helpen van het hart van mensen die te maken krijgen met hartfalen. Mensen met een geldig EHBO of BHV diploma of die beroepsmatig hartmassage kunnen verrichten, kunnen zich opgeven als burgerhulpverlener bij HartslagNu. Hoe meer mensen zich aanmelden, hoe meer kans er is om een slachtoffer te helpen en te redden. De komst van de AED is het resultaat van een prachtige en zeer snelle actie van Joop Seepma als initatiefnemer, en een aantal gulle gevers (dorpsgenoten, reunisten, doarpsbelang, Vellema (installatie) en de mannen van het oud papier). Deze laatsten hebben laten zien hoe belangrijk het is dat de inwoners van Hallum het oud papier naar de container bij Hellema brengen, de opbrengst ervan vloeit namelijk terug naar ons dorp!