Duurzaam Trefpunt

Er worden momenteel diverse stappen ondernomen om het Trefpunt duurzaam te maken, waardoor een besparing van circa 35% op energiekosten kan worden gerealiseerd.

Elektriciteit

De geplaatste plafondspots in diverse zalen zijn ledspots geworden, en de spots boven de bar zijn vervangen door ledverlichting. In de gymzaal zijn de tl-buizen eveneens vervangen door ledbuizen.
Binnen het bestuur is ook gesproken over zonnecollectoren. Op het zuidelijke dak van de gymzaal is ruimte voor ca. 100 collectoren. Dit vergt echter een forse investering, maar levert ook een forse besparing op. Toch hoopt het bestuur dat dit laatste t.z.t. ook kan worden gerealiseerd.

Warmteregelsysteem

Wij hebben het gebouw  laten scannen op warmtelekken. Deze lekken zijn intussen  hersteld. De verwarmingsinstallatie krijgt “Groot Onderhoud” en zal worden aangepast met een nieuw warmte-regelsysteem, dat op afstand bedienbaar is. Hiervoor is een bijdrage toegekend van € 1.500 door het Rabocoöpfonds.